Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zondag 31 december 2017

Vakje per Week 2017Eigenlijk waren Annelies en ik van plan om te stoppen na 3 jaar Randje per Week... Maar in de loop van 2016 begon er toch weer iets te borrelen en besloten we om toch weer een jaar borduurplezier voor jullie te verzorgen!
Inspiratie vormde de "Mama" lap van Marlies Molman die regelmatig voorbij kwam op de Randje per Week Facebook groep. Marlies heeft zelf een lap samengesteld bestaande uit allemaal rechthoekige vakjes die gevuld zijn met diverse motiefjes etcetera. Dit bracht ons op het idee om wederom de verzameling schoollapjes van Annelies in te duiken en kleine motiefjes, patroontjes en "stopwerk" (doorrijgwerk) te verzamelen, die in een vakje passen.

We zijn uiteindelijk tot een totaal van 48 vakjes gekomen, vanwege de vele mogelijkheden die dit aantal biedt. 48 is namelijk deelbaar door 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. Hierdoor kun je op vele verschillende manieren een lap samenstellen!
Ieder vakje is 29 kruisjes breed en 49 kruisjes hoog. Wij hebben een geheel samen gesteld van 8 vakjes naast elkaar en 6 rijen vakjes onder elkaar. Het geheel wordt omlijst door een mooie rand en wordt dan 283 kruisjes breed en 339 kruisjes hoog.Afmeting 283W x 339H kruisjes
28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 51 x 62 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 45 x 54 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40 x 48 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36 x 43 cm

Het patroon wordt in twee kleuren geborduurd, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt. Ook kun je de indeling van de vakjes naar eigen inzicht aanpassen of zelf vakjes toevoegen. Annelies gaat bijvoorbeeld 3 vakjes naast elkaar borduren op een linnenband van 20 cm breed.
Het patroon wordt in 48 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar weer een prachtig borduurwerk hebt.
Het eerste deel wordt op zaterdag 14 januari 2017 gepubliceerd (hebben wij dit jaar ook eens Kerstvakantie!). Daarna verschijnt er iedere week een nieuw vakje op het blog.

Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:
Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Naturel 12,6 draads), afmeting: 70 x 100 cm. Dit is ruim, maar dan heb je ook nog ruimte over voor eigen inbreng.
Garen: 10 strengen van een hoofdkleur en 3 strengen van een tweede kleur DMC (bijvoorbeeld DMC 815 en 930).

Als je net als Annelies op borduurband gaat werken, heb je 2 meter band van 20 cm breed nodig.

Een naam was dit jaar niet moeilijk te verzinnen. We borduren heel 2017 aan een "Vakje per Week". De naam van het blog en de Facebookgroep blijft echter ongewijzigd "Randje per Week".We wensen jullie ook in 2017 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.Actually Annelies and I would stop after 3 years of Randje per Week... But during 2016 something started itching again and we decided to do another year of Stitching pleasure!
We were inspired by the "Mama" sampler of Marlies Molman, which she showed a few times on the Randje Per Week Facebook group. Marlies assembled this piece with rectangles filled with all kind of motifs. This brought us to the idea to once again dive in Annelies' collection of School samplers and collect small motifs, patterns and darning patterns, that will fit into a rectangle.

At long last we came to a total of 48 boxes, because of the large amount of possibilities with this number. 48 can be divided into 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. This way you can assemble a Sampler in many ways!

Each rectangle is 29 crosses wide and 49 crosses high. We assembled a piece with 8 boxes next to each other and 6 rows. The whole piece is framed by a nice border and the total will be 283 crosses wide and 339 crosses high.


Size 283W x 339H crosses.
28 count: 51 x 62 cm
32 count: 45 x 54 cm
36 count: 40 x 48 cm
40 count: 36 x 43 cm

The design is stitched in two colors, but of course you can give it your own twist and stitch it in each color combination you would like. You can also change the way the boxes are arranged to your own likings or add extra boxes. Annelies for example will stitch 3 rectangles next to each other on a 20 cm wide linen banding.
The pattern will be published in 48 parts on http://randjeperweek.blogspot.nl. Each week you can download a part, so you'll have a complete piece at the end of 2017.
The first part will be published on Saturday 14 January 2017 (so we can celebrate the Holidays also, this year!). From there on each week a new rectangle will be published on the blog.

If you're going to make the Sampler the way we designed it you'll need:
Cross stitch fabric (for exampler Zweigart Belfast linen Natural 32 count), 70 x 100 cm. This is ample, but it gives you enough space to make your own twist.
Floss: 10 skeins of the main color and 3 skeins of a second color (for example DMC 815 and 930).

When you - like Annelies - are going to stitch on a banding, you'll need 2 meters of 20 cm wide.

It wasn't hard to think of a name this year. In 2017 we're stitching a "Vakje per Week". The name of the blog and Facebook group will remain "Randje per Week" though.Enjoy stitching the 2017 project!

Creative greetings,

Annelies and Simone.

zaterdag 14 januari 2017

Vakje per Week 2017, deel 1

Wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging! Jullie ook?
We're completely ready for a new challenge! You too?


Foto: Atelier Soed Idee
* Bij het basispatroon gaan we uit van 6 rijen van 8 vakjes. 
* Tussen ieder vakje zitten steeds 3 lege kruisjes.
* Borduur het buitenste randje stiksteekjes van het vakje pas NA het borduren van de kruissteekjes. Ik heb de stiksteekjes met 1 draadje gedaan, maar Annelies heeft 11 draads stof en heeft 2 draadjes gebruikt. Probeer zelf even uit wat je het mooist vindt.
* Borduur de rand nog niet verder!!! Om hem passend te krijgen is deze NIET symmetrisch.

* The Standard pattern has 6 rows of 8 boxes.
* Between each box are 3 empty crosses.
* Backstitch the outline of the box AFTER you did the cross stitches. I did the back stitches with 1 thread, but Annelies uses 28 ct fabric and used 2 threads. Just try what you likes best.
* Don't go further with the border!!! To make it fit it's NOT symmetrical.

Foto: Annelies van den Bergh
* Het patroon voor het band is in totaal 103 kruisjes breed. Dit zijn 16 rijen van 3 vakjes.
* De rand wordt hier als een soort ornament aan de boven- en onderkant geborduurd. Daarom worden deel 1 t/m 3 voor het band apart gegeven. Vanaf deel 4 verschijnt er steeds 1 patroon voor een volgend vakje.

* The chart for the banding is 103 crosses wide. These are 16 rows of 3 boxes.
* The border is here a sort of ornament at the top and bottom. Therefor you'll get a separate chart for the parts 1 to 3. From part 4 only 1 chart will be published for the next box.

Heel veel borduurplezier met Vakje per Week 2017!
Lots of stitching fun with Vakje per Week 2017!


zaterdag 31 december 2016

RpW 2016

(for English translation scroll down)

Na 2 jaar Randjes vonden we het tijd voor wat anders! De verzameling schoollapjes van Annelies is een enorme bron van allerhande patronen, waar we mee kunnen “voortborduren”, dus het was niet zo moeilijk om wat anders te verzinnen.
Voor 2016 heeft Annelies allerlei verschillende ALFABETTEN verzameld! Met 17 van deze alfabetten, diverse kleine motiefjes en nog een aantal randjes heeft Simone een merklap samen gesteld.
Het is een joekel; in totaal is hij 287 kruisjes breed en 479 kruisjes hoog! Het zijn 26.472 geborduurde kruisjes.

Afmeting 287W x 479H kruisjes

28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 52 x 87 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 46 x 76 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40,5 x 68 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36,5 x 61 cm

Het gehele patroon wordt in één kleur aangeboden, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt.
Het patroon wordt in 52 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar een prachtige merklap hebt. Je kunt natuurlijk ook de alfabetten verzamelen en er je eigen draai aan geven.

Hier een klein tipje van de sluier om je een idee te geven, hoe het gaat worden:
Foto: Simone de Jong
Foto: Annelies van den Bergh


Het eerste deel wordt op zaterdag 2 januari 2016 gepubliceerd.


Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:

Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Cream 12,6 draads),
afmeting: 70 x 100 cm.
Garen: 15 strengen DMC (bijvoorbeeld kleur 815).
15 strengen DMC is 120 meter. Hierbij gaan we er vanuit dat je met 2 draadjes borduurt op 11 draads of 12,6 draads borduurstof over 2 draadjes (of Aida 5,5 of 6,3 kruisjes per cm). Deze hoeveelheid is ruim berekend. Werk je op fijnere stof of borduur je maar met 1 draadje dan kun je uiteraard met minder toe.

We hebben lang nagedacht over een naam voor “Project 2016”, maar omdat “Randje per Week” inmiddels wereldberoemd is, hebben we besloten om het toch maar daar bij te laten. Het zijn tenslotte Randjes met alfabetten en cijfers. Voor het gemak hebben we het afgekort en is het “RpW 2016” geworden.
Te herkennen aan dit logo:

We wensen jullie ook in 2016 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.


After two years of “Randjes” it’s time for something different ! The collection school samplers of Annelies gives us lots of inspiration. It wasn’t hard to come with a new project.
For 2016 Annelies collected and put on graph a lot of different alphabets. Simone used seventeen of them along with some figurines and bands to design a sampler.
Mind you, it has become a big one ! Dimensions are 287 cross stitches in width and 479 cross stitches in length. A total of 26472 stitches.

Dimensions 287W x 479H cross stitches

28 count (14 ct aida) : 52 x 87 cm
32 count (16 ct aida): 46 x 76 cm
36 count (18 ct aida): 40,5 x 68 cm
40 count (20 ct aida) : 36,5 x 61 cm

1 inch = 2,54 cm

We provide the pattern in one color, but you can use more and different colors if you want to.

The pattern will be released in 52 parts on the site of http://randjeperweek.blogspot.nl
Each week you will be able to download a part. At the end of the year you have a beautiful sampler.
It is also possible to collect the alphabets and design something of your own.

Here's a little "sneak peek" to give you an idea:
Foto: Simone de Jong
Foto: Annelies van den BerghThe first part will be published Saturday Januari 2, 2016.

Materials needed when making the sampler the way we offer it:
Fabric of your own choice ( f.i. Zweigart Belfast Cream 12.6  threads)
Amount: 70 x 100 cm. ( 1 inch = 2,54 cm)
Thread: 15 skeins of DMC (f.i. color 815)

15 skeins DMC equals 120 meter. This is when using 2 strands of floss and you are stitching on 28 or 32 ct fabric (or 14 or 16 ct Aida) , over 2. The amount we give is a bit more than needed. 
You need less if you use fabrics with higher thread count or when you stitch with 1 strand of floss.

For a long time we have thought about a name for “Project 2016”. “Randje per Week” has become a well known name, so we decided to stay with that name. We shortened it to “RpW 2016”.
You recognize it by this logo:


Enjoy making this project in 2016 !!

Greetings,

Annelies and Simone

zaterdag 24 december 2016

RpW 2016, deel 52

Tromgeroffel..... Vandaag de ontknoping van 52 weken RpW 2016!!!!
Drumrolls please.... Today the showdown of 52 weeks of RpW 2016!!!

 Dit patroondeel komt in z'n geheel van een pronkrol van Annelies. Op haar blog vertelt ze er graag meer over.
This part of the pattern comes from a "Pronkrol" (Souvenir de Ma Jeunesse). Annelies tells more about it on her blog.

Foto: Simone de Jong
En zo ziet het eindresultaat er dan uit!
And this is what the end result looks like!

Foto: Annelies van den Bergh
Annelies heeft gekozen voor een ander lettertype in het kader.
Annelies chose to stitch another type of characters within the frame.
Foto: Simone de Jong
Ik heb de letters gebruikt zoals die ook op de pronkrol staan. Als extra heb ik nog het "RpW2016" logo toegevoegd.
I used the letters that were also on the original Pronkrol. I added the "RpW2016" logo as my own addition.


Om je eigen naam etc erin te kunnen ontwerpen, krijgen jullie hierbij nog een blanco versie van het kader.
To design your own name etc, you hereby get a blanc version of the frame.

Het was wederom een geweldig jaar vol borduurplezier! Annelies en ik gaan even genieten van onze rust tot 14 januari en dan komen we weer terug met een jaar lang Vakje per Week.
Hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en creatief 2017!!!
It was again a great year full of stitching fun! Annelies and I are going to enjoy a few weeks off untill January 14 and then we will be back with another year of Vakje per Week.
Very Merry Christmas and a healthy, happe and creative 2017!!!


NB: vorige week kreeg ik klachten over de duidelijkheid van het patroon. Dat ligt niet aan mij, maar aan de manier van printen!!! Lees hierboven nogmaals hoe je de bestanden het best kunt opslaan en printen!
Last week I got some complains about the clearness of the pattern. That's not my fault, but depends on the way you print the chart!!! Read again the directions on top of this page!

zaterdag 17 december 2016

RpW 2016, deel 51

Het lag misschien voor de hand.... Deze week de gehele onderrand! Dan blijft er nog lekker veel over voor volgende week 😀

Isn't a big suprise... This week the whole bottom border! So a lot left to do for next week 😀

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 10 december 2016

RpW 2016, deel 50

We naderen de ontknoping.....

We are approaching the denouement .....
Foto's: Annelies van den Bergh

zondag 4 december 2016

Boekje RpW 2016

Ik krijg zo veel vragen van mensen over het nieuwe boekje!!!
We zijn er nog volop mee bezig, maar ik heb het vast in de webwinkel gezet, zodat je hem alvast kunt reserveren:

RpW 2016, Van schoollap naar merklap.
I get so many question about the new booklet!!!
We're still working on it, but I just add it to the webshop so you can pre-order it.

zaterdag 3 december 2016

RpW 2016, deel 49

 Omdat de opbouw van het onderste deel van RpW 2016 anders is, krijgen jullie deze week niet een stuk van een rij, maar een kolom van de linker zijkant. Over 3 weken snappen jullie waarom!

Because the build up of the bottom part of RpW 2016 is different, you don't get part of a row this week, but a colomn of the left side. In 3 weeks you understand why!

Foto's: Annelies van den Bergh

zaterdag 26 november 2016

RpW 2016, deel 48

Deze week de rechterhelft van de motiefjes. Week 48 alweer! Nog maar 4 weken te gaan....

This week the right part of the motifs. Wow, week 48 already! Only 4 weeks left...

Foto's: Annelies van den Bergh
Vandaag zijn de teksten en de foto's naar de vormgever gegaan voor het nieuwe boekje "RpW 2016"! Nog even geduld, deze komt pas eind van het jaar uit!

Today the text and photos were send to the publisher for the new booklet "RpW 2016"!
Please, be patient, this will be released end of the year!

zaterdag 19 november 2016

RpW 2016, deel 47


We hadden jullie behalve alfabetten, ook motiefjes beloofd! Jullie hebben er alleen 11 maanden op moeten wachten... Veel plezier ermee!

Besides alphabets, we also promised you sampler motifs! You just had to wait 11 months for them... Have fun!

Foto's: Annelies van den Bergh