Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiƫren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 30 januari 2016

RpW 2016, deel 5

Hebben jullie in week 3 de aanwijzingen goed gelezen? Hier is zo'n voorbeeld!
In het alfabet ontbreekt de O (en dat klopt dus!) Bij Annelies lees je er meer over.

Did you read the directions in week 3? Here's such a case!
In this alfabet the O is missing (and that's correct!) You can read more about it at Annelies' blog.


Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 23 januari 2016

RpW 2016, deel 4


Deze week de rest van dit schattige alfabetje en de cijfers. We beginnen ook al met alfabet twee!
Het schoollapje wat bij dit nieuwe alfabet hoort, zie je pas volgende week....

This week you'll get the rest of this cute, tiny alfabet and the numbers. We also make a start with the second alfabet!
The schoolsampler with the original alfabet, will be shown next week...

Foto: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 16 januari 2016

RpW 2016, deel 3


 Daar zijn ze dan de eerste lettertjes!!!! Waar je op moet letten (dit geldt ook voor alle komende delen!):

  • De nummering en markering van het patroon
  • De bovenste kruisjes geven aan waar het randje van deel 1 zit! Dus je borduurt alleen de lettertjes. (zie ook de foto's van Annelies)
  • Op schoollapjes begon men vaak met de eenvoudigste letters en deze moesten soms meermalen geoefend worden. Vandaar de I's aan het begin.
  • In oude alfabetten missen soms letters. Het kan (in een later stadium) voorkomen dat bijvoorbeeld de J mist (dit was vroeger hetzelfde als de I). In Nederlandse namen kwam de Q en de X vrijwel niet voor, dus deze werden ook wel eens weg gelaten. In oude Franse alfabetten ontbreekt vaak de W ("double V").
  • De alfabetten zijn overgenomen zoals ze op de originele schoollapjes staan. Hierdoor is de afstand tussen letters niet altijd helemaal gelijk, of kunnen er andere kleine afwijkingen zijn.
Als jullie dit goed lezen en onthouden, zou dat in de toekomst een hoop vragen moeten schelen!
Je vindt het originele schoollapje met uitleg bij Annelies op het blog.

Here they are, the first characters!!!! Please pay attention to the following (also in the coming parts!):
  • The numbering and marking of the center on the chart
  • The top row is the bottom row of part 1! So you only stitch the characters (see also picture's of Annelies)
  • On the original School Samplers was often started with the most simple characters and these had to be practiced. Therefor there are several I's at the beginning.
  • In ancient alphabets are often characters missing. Later on you'll sometimes miss the J (which was the same as the I). In Dutch names the Q and X were not used, so schoolgirls didn't have to practice them. Therefor you don't often find them on Samplers. On old French alphabets there's often no W ("double V").
  • The alphabets are taken from the original School Samplers as they are. Therefor sometimes the distance between characters isn't equal or other small differences can appear.
Please read this thoroughly and keep it in your mind. It should prevent a lot of questions in the future!
The original Schoolsampler with explanation can be found at Annelies' blog.


Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 9 januari 2016

RpW 2016, deel 2


Het was te verwachten natuurlijk! Het randje zit aan de hele bovenkant. Let goed op het pijltje wat het midden aangeeft!!! Het patroon van deze week overlapt namelijk met het patroon van vorig week.
Volgende week komen er lettertjes. Nog even geduld...

It was to be expected of course! The border is at the whole top side of the sampler. Pay attention to the arrow that marks the center!!! The chart of this week has some overlap with the chart of last week.
Next week the letters will come. Please be patient...


Foto: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 2 januari 2016

RpW 2016, deel 1LET OP! Bij 30 staat een kruisje teveel!
ATTENTION! At 30 there's one cross to many!

Denk je na 210 Randjes eindelijk eens wat anders te krijgen... Krijg je gewoon weer een randje! :D
De lettertjes komen vanaf week 3, dus nog even geduld.

Let vooral ook op de nummering en de markering die aangegeven staat op het patroon! Dit helpt je later je weg te vinden op het patroon.After 210 Randjes you expect to get something different.... But you'll get another Randje instead! :D
The letters will come from week 3, so keep a bit more patience.

Please take note of the numbering and the center arrow on the chart! This will help you to find your way on the next charts.