Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 27 februari 2016

RpW 2016, deel 9

Deze week het laatste deel van de vette letters! De Z lijkt een beetje vreemd, maar het meisje wat het origineel borduurde had zo haar eigen ideeën ;) Meer hierover bij Annelies op het blog.

This week the last part of the bold alfabet! The Z looks a little odd, but the girl who stitched the original had some ideas of her own ;) Read more about it at Annelies` blog.


Foto: Annelies van den Bergh

zaterdag 20 februari 2016

RpW 2016, deel 8


Vorige week hadden we al het begin van dit vette lettertype, dus daar gaan we nu mee verder. Bij dit alfabet is de I en de J één letter.

Last week we already started with this bold type, so now we`ll continue with it. With this alfabet the letter I and J is the same.


Foto: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 13 februari 2016

RpW 2016, deel 7Deze week de rest van de kleine schrijfletters. En alvast een heel klein voorproefje van een nieuw alfabet...
Foto's: Annelies van den Bergh ©

This week the rest of the small writing letters. And a little preview of a new alfabet...


zaterdag 6 februari 2016

RpW 2016, deel 6


Deze week beginnen we aan een alfabet met kleine "schrijfletters". Handig als je namen voluit wilt borduren!

Foto's: Annelies van den Bergh ©
This week we'll start an alfabet with small writing letters. Very handy when you want to stitch a full name!

Bijschrift toevoegen
Mooi hè, al 3 hele rijen?!
Isn't that wonderful? 3 full rowes!