Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 26 november 2016

RpW 2016, deel 48

Deze week de rechterhelft van de motiefjes. Week 48 alweer! Nog maar 4 weken te gaan....

This week the right part of the motifs. Wow, week 48 already! Only 4 weeks left...

Foto's: Annelies van den Bergh
Vandaag zijn de teksten en de foto's naar de vormgever gegaan voor het nieuwe boekje "RpW 2016"! Nog even geduld, deze komt pas eind van het jaar uit!

Today the text and photos were send to the publisher for the new booklet "RpW 2016"!
Please, be patient, this will be released end of the year!

zaterdag 19 november 2016

RpW 2016, deel 47


We hadden jullie behalve alfabetten, ook motiefjes beloofd! Jullie hebben er alleen 11 maanden op moeten wachten... Veel plezier ermee!

Besides alphabets, we also promised you sampler motifs! You just had to wait 11 months for them... Have fun!

Foto's: Annelies van den Bergh

zaterdag 12 november 2016

RpW 2016, deel 46

Was niet echt spannend hè, wat er deze week zou komen? Maar de GROTE vraag blijft wat er volgende week komt... Het merklapje waar het randje op staat kun je bij Annelies bewonderen.

This weeks part, wasn't really a big surprise, was it? But the BIG question is what's coming next...
The original Sampler which contains this border can be found at Annelies' blog


Foto's: Annelies van den Bergh

Goed nieuws! Op dit moment leggen Annelies en ik de laatste hand aan "..... per Week 2017"! Binnenkort zullen we jullie informeren over wat we gaan doen en de details zoals afmetingen, benodigdheden etc.
Ook word er hard gewerkt aan een boekje van RpW 2016.

Good news! At this moment Annelies and I are working on "..... per Week 2017"! Soon we will inform you about what we're going to do in 2017 and the details like sizes, necessities etc.
We're also working on a book of RpW 2016.


zaterdag 5 november 2016

RpW 2016, deel 45

Geen Z??? Nee, zoals eerder al gezegd is dit een bijzonder alfabet, waarin niet alle 26 letters zitten, zoals wij die kennen in het alfabet. Op het originele merklapje van Annelies kun je dat zien. Wel nog een mooie nummerreeks!

No Z??? No, like told earlier this is a special alphabet, which not include all 26 characters that we know in our current alphabet. You can see it on the original Sampler from Annelies. But we do have a nice serie of numbers for you!

Foto's: Annelies van den Bergh ©